Tango Terimler Sözlüğü

ADORNO
Süsleme

AFICIONADO
Düşkünlük; deneyimsizlik; meraklılık: Hevesli bir hayran veya takipçi; tango gibi herhangi bir şeyin hayranı olan kişi

AMAGUE
Birinin kendi kendine yaptığı ya da yönlendirmeyle yaptığı süsleme. Dizler bir arada tutularak, bir bacak diğerinin önüne çok çabuk bir şekilde bükülür. Amague süsleme olarak kullanılır örneğin; ayak adım atmadan önce bir vuruş uygulayabilir.

ARREPENTIDA REPENTANT
Birinin fikrini değiştirmek: bir çiftin kalabalıktan en az yer kullanarak ve kısa bir anda geri dönmesini sağlayan adımlar toplamı.

ARRABALERO
Düşük sosyal statülü kişi. kaba bir dil kullanan ve dobra dobra konuşan basit kişi.

ARRASTRE
Sürüklemek

ATRAS
Geriye yönelmek

AXIS
Etrafında kişinin dengesinin korunduğu merkez düşey çizgi

BAILARIN
Profesyonel veya becerikli dansçı

BAILANGO
İnsanların dans ettiği yer anlamında kullanılan bir “lunfardo” (argo) kelimesi

BALANCEO
Derin bir kontrol, engelleme ve değiştirme

BARRIDA
Süpürme hareketi. Ayak itme; bir partnerin ayağı diğerinin ayağında zeminde ilerler.

BARRIO
Mahalle veya komşuluk

BASICO
Temel şablon. Birçok temel şablon vardır ve bunlardan en bilineni “8’li adım”dır

BICYCLETTO
Süsleme. Erkek bayanın ayağını bisiklet sürermiş gibi taşıyor

BIEN PARADO
İyi duruş (abartısız), dümdüz dik duruş.

BOLEO
Bacağın kırbaçlama hareketi. Diz kapakları birbirinin yanında olacak şekilde bir diz diğerinin arkasına doğru bükülür. Keskin bir şekilde destek bacağın üstünde döndürülür.

CABECEO
Buenos Aireste milongalarda belli bir uzaklıktan göz kontağı ve baş hareketleriyle dans partnerini belirlemede kullanılan geleneksel bir teknik

CADENA
Dairesel bir hareketle aynı hareketin defalarca ve devamlı olarak yapılması

CADENCIA
Derin bir kontrol ve değişim, genellikle erkek tarafından ileri sola adım attığında kullanır. Çarpışmaları önlemek ve dar alanlarda yön değiştirmek için kullanılır. Ayrıca dansa başlamadan önce bayana dansın gideceğini düşündüğü ritmi vermek ve bayanın doğru ayakla dansa başlıyacağından emin olmak için erkeğin ağırlığı ince bir şekilde değiştirmesi hareketine de denir

CAIDA
Erkek geriye adım atar, destek aldığı bacağı üstünde yatar ve kullandığı bacağını ağırlığını değiştirmeden öne cross yapar, bu arada bayanı dışarı pozisyonda öne adım attırır, destek bacağı üzerinde yatırır ve diğer bacağıyla ağırlığını değiştirmeden geride cros yaptırır. Caida diğer yöne doğru da yapılabilir.

CAMINAR, CAMINADA
Yürümek; Arjantin Tangonun önemli bir parçası

CANDOMBE
1. Rio de la Plata bölgesinde siyah kölelerin soyundan gelenlerin yaptığı bir dans türü
2. “tamboril” isimli bir çeşit davulla yapılan bir african müzik çeşidi
3. Siyahların dans ettiği yer

CANGREJO
Yürüyüş adımlarının defalarca tekrarlanması veya erkeğin partnerinin yürüyüş yollarının yakınlarında dönerek ilerlediği sacadalar

CANYENGUE
1. Düşük sosyal statülü kişi
2. Tango yapmanın bir yolu
3. Çöküntü bölgelerinden insanların dans ettiği partiler
4. Tellere el ve yayla ritmik olarak vurularak çıkan çift bastan elde edilen ses

CARICIAS CARESSES
Partnerin vücudunun herhengi bir yerini ayak ya da bacakla nazik bir şekilde okşamak. Bunlar ince ve fazla göstermeden ya da aşırı olabilir.

CAROUSEL
Takipçinin etrafındaki dairedeki yönlendirici adımlar-kişileri kendi akslarında tutar

CARPA
Erkeğin bayanı bir bacağın üstüne yönlendirmesi ve geriye doğru bir adım atmasının ardından ortaya çıkan bir figürdür. Bayanın belli bir açıda bacağından erkeğin vücuduna doğru yatmasına neden olur.

CASTIGADA
Bayanın kullandığı ayağının bir loftingi. Dizdeki bir esneme ve kullanılan ayağın destek bacağın dışını okşamasıyla takip edilir. Genellikle ileri adım atmadan önce, paradolarda veya ocholarda kullanılan bir süslemedir.

CHICHE
Destek ayağın etrafında kullanılan ayakla uygun zamanda müzikle yapılan küçük süsleyici vuruşlar. İstenildiği şekilde önde ya da arkada yapılabilir.

CODIGOS
Buenos Aireste dans partneri bulmaya yarayan davranışsal ve teknik kodları tanımlar

COLGADA
Partnerinden uzağa partneri kıpırdayamayacak şekildeyken onu askı pozisyonunda bırakacak şekilde adım atar. Bu hareket sadece güçlü sırtları olanlar için ve gösteri ve sahne performansları içindir.

COMPADRE
Çalışan sınıfta iyi giyimli ve çok maço, sorumluluk sahibi, cesur, iyi huylu ve onurlu adam

COMPADRITO
Züppe, holigan, sokak pisliği, vahşi: Tangoyu onlar keşfetmiştir.

COMPAS
Müzikteki vuruşlar

CONFITERIA BAILABLE
Güzel bir atmosferle oluşturulmuş, iyi vakit geçirilebilecek ve tango yapılabilecek cafe tarzı yerler. Arkadaşlarla buluşmak ve dans etmek için güzel bir yer.

CONFITERIA
Pürüzsüz ve basit bir salon sitiline karşılık gelir.

CORRIDA
Temel adımdansa kısa aralıklı ileri adımları yansıtır.

CORRIDA GARABITO
Çiftin kendi aralarında değişimli olarak birbirlerine doğru adım attıkları bir milonga adımıdır. Erkek sağ bacağıyla adım atarken bayan solla karşılık verir ve sonra birbirlerini karşılayacak şekilde pivot yaparlar. Bu hareket istenildiği kadar tekrarlanabilir.

CORTE
Müziği birçok vuruş kullanarak kesmek

CORTINA
Milongalarda tandalar arasında çalınan kısa müzikler

CRUZADA
Sol bacağın sağ bacağın önüne gelmesi

CUADRADO
Bir kare, bir kutu adımı: daha çok milongalarda ve klüp veya canyengue stili dansta kullanılır

CUATRO
Bayan aşağıdaki bacağını diğer bacağının dışına dizlerini birleşik tutarak ve dışardan bakıldığında 4 rakamı gibi görünecek şekilde hafifçe vurduğunda ortaya çıkan bir figürdür. Bu bir sacadayla verilebilir veya boleo gibi durdurulmuş bir yönlendirmeyle verilebilir. Veya bayanın insiyatifinde gancho halinde veya gachodan sonra bir süsleme olarak kullanılabilir.

CUCHARITA
Bayanın bacağının erkeğin bacağında kepçeyle bişey çıkarırmışçasına nazik bir şekilde yukarı çıkmasıdır. Genellikle bayanın bacağının vuruş görüntüsü yaratması için öne ocholar sırasında verilir.

CUNITA
Zamanı değerlendirmek ve küçük alanlarda yön değiştirmek için elverişli bir hareket olan öne ve arkaya sallanılan adımlar. Bu hareket sağa ve sola da yapılabilir.

DEDOS
Parmaklar, ayak parmakları

DERECHA
Sağ

DESLAZAMIENTO
Partnerin bacağının ya da ayağının diğer kişinin bacağı ya da ayağıyla yer değiştirtilmesi. Sacada

DESPACIO
Yavaşca

DIBUJO
Partnerin ayağını izlemek

DOPLE
Çift

DOPLE TIEMPE
Çift zamanlı

ELEVACION
Kaldırmak

ELEVADAS
Ayakları yerde tutmadan dans etmek. Bu geçen yüzyılda tango kirli zeminlerde, gecekondularda ve düşük sınıf tavernalarda yapılırken kullanılan stildir. Tango daha düzgün yerlerde yapılmaya başladığında dansçılar yerle aşk yaşamaya başladılar, bu nedenle şimdi yeri okşamak deniyor.

ENGANCHE
Yönlendirme bir bacağı partnerin bacağının etrafına sardırdığında ortaya çıkar. Yönlendirici takipçinin bacağının yerini içerden değiştirir.

ENROSQUE
Dolanmak veya kıvrılmak. Partner mulina yaparken yönlendirici bir ayağının üstünde hızla dönerek diğer ayağını dönen ayağın arkasından çengel yapar.

ENTRADA
Dansçı ileri yada tam tersi adım atarak partnerin bacakları arasına yer değiştirme yapmadan girdiğinde oluşur.

ENREGARME
Kişinin kendini liderin yönlendirmesine bırakması

ESCUCHAR
Dinlemek

ESPEJO
Bayan ve erkeğin aynı anda öne ocho hareketi yapması

FANFARRON
Dramatik ve duygusal etki için ayağı müziğin ritmine göre yere vurmak ya da yere vurarak yürümek.

FANTASIA
Performans tango dansı stili

FIRULETE
Süsleme. Dansçının yeteneğini sergilediği ve müziği yorumladığı komplike hareketler

FRENO, FRENA
Durmak

GANCHO
Bacağın dizden kırılıp partnerin bacağını sardığı hızlı hareket

GIRO
Partner mulina yaparken yönlendiricinin bir ayağının üzerinde ve diğer ayağının parmaklarını önde tutarak keskin şekilde dönmesi

GOLPECITOS
Düz ayakla; ayağın ön taban kısmı ya da ayak parmaklarının alt kısmıyla ritmik bir şekilde yere vuruş hareketiyle yapılan süsleme.

GOLPES
Eğik ayakla yere parmaklarla vuruş yapmak ve bunu yaparken alttaki bacağın dizler bitişik şekilde sekmesine izin vermek.

GRELAS
Kadınlar için bir lunfardo terimi

GUAPO
Saygı duyulan ve arzulanan erkek

GUIAR
Yönlendirmek

HABANERA
Tangoya entegre edilen 19. yüzyıldan bir Afro-Kübana dansı.

HAMACA
Cunita için başka bir terim

IZQUIERDA
Sol

JUNTOS
Tangoda elegant bir görüntü yaratmak, dengeyi sağlamak ve iletişimi temiz şekilde yapmak için her adımda ayak bilekleri ve dizlerin yan yana gelmesi veya birbirinin yakınından geçmesi gereklidir.

LAPIZ
Süsleme. Beklerken veya dönerken zeminde ayak parmakları veya boştaki bacağın iç kısmıyla dairesel hareketler ortaya çıkarmak. Bu küçük süslemeler şeklinde olabileceği gibi bayan mulinaya girmeden önce büyük süpürme hareketleri şeklinde de olabilir.

LATIZAGO
Boleoda olduğu gibi bacağın kırbaçlama hareketini tanımlar

LENTO
Yavaşça

LISO
Salon Tangosunun çok eski bir ismi

LLEVADA
Erkek üst uyluğunu ya da ayağını bayanın bacağını diğer bir adıma taşımak için kullandığında ortaya çıkar. Barridalar erkeğin bayanı zemin boyunca birlikte ilerletmesi şeklinde normal adımların arasına serpiştirilir.

LUNFARDO
Tıpkı doktorların, avukatların, bilm adamlarının ihtiyaç duyduğu gibi hırsızlar da kendi aralarında gizli, polisler tarafından anlaşılmıyacak bir terminolojiye ihtiyaç duymuşlardır. Bu orijinal terimler hırsızlar ve suçlular tarafından konuşulan yeni bir dil ortraya çıkarmıştır. Örneğin “saat” kolay çalındığı ve bütün gün durmadan çalıştığı için “aptal” anlamına gelen “bobo”dur. Bu dil İtalyanca ve Fransızca kelimeler açısından zengindir. Bu dil zamanla tango şarkı sözlerinde de kullanılmıştır.

LUSTRADA
Parlatmak veya cilalamak. Erkeğin pantolonlu bacağına ayakkabının vuruşları. Bayan tarafından ya da erkeğin kendisine yaptığı harekettir. Asla bayana yapılmaz.

MEDIA LUNA
Rondo hareketine benzer bir dairesel süpürme hareketidir ama ayak her zaman yerdedir, havaya kalkmaz. Genellikle bayan tarafından yapılır ve bir sacada hareketiyle hareket verilir. Aynı zamanda bayanı içeri gancho attırmak için de kullanılır.

MILONGA
1. Müzik terimi. Tangonun anası. Genellikle 2/4 vuruş olan yüksek tempodadır.
2. Dans alanı ya da aktivitesi.

MILONGUERA
1. Geçmiş zamanlardaki dans salonlarında, kabarelerde ve gece kulüplerindeki kiralık bayan dansçılar
2. Milongalara katılmaktan hoşlanan bayan
3. Hayatı tango yapmak ve tango felsefesi etrafında dönen bayan
4. Diğer tango dansçıları tarafından tangoda çok iyi olan ve tangonun özünü somutlaştıran kadınlara verilen isim

MILONGUERO
1. Milongalara katılmaktan hoşlanan erkek
2. Hayatı tango yapmak ve tango felsefesi etrafında dönen kişi
3. Gezgin halk müziği şarkıcısı
4. Diğer tango dansçıları tarafından tangoda çok iyi olan ve tangonun özünü somutlaştıran erkeklere verilen isim

MILONGUERO STYLE
Çok yakın tutuş pozisyonunda dans etme stiline Avrupalılar ve Kuzey Amerikalıların verdiği isimdir; aynı zamanda confiteria, kulüp ve apilado stilini de tanımlar. Genellikle Buenos Aireste çok kalabalık kulüplerde kullanılır. Milonguero stilinde çok yakın pozisyonda ve tamamen üst vücut kontağıyla dans edilir, partnerler birbirlerini buradan yönlendiriler ama asla birbirlerine yaslanmazlar ve basit yürüme ve dönüş adımları kullanırlar. Bu stil D’Arienzo veya Tanturi gibi orkestraların yaptığı daha ritmik müziklere dayanır.

MILONGUITA
Ahlakını kaybetmiş kadın

MIRAR
Gözlemlemek

MOLINETE
Küçük yel değirmeni. Takipçinin öne ve geriye ochoya benzer adımlarla takipçisini bir daire etrafında dönerek izlemesi.

MORDIDA
Partnerlerden birinin ayağının diğerinin ayağı tarafından sandeviçe alınması

MORDIDA ALTO
Dansçının partnerin dizini kendi dizleriyle yakaladığı durumdur.


OCHOS
Takipçinin ayakları yerde 8’ler çizer, çok temel bir figürdür.

OCHO CORTADO
Mulina ya da ocho tipi hareketler durdurulup geriye doğru gönderildiğinde meydana gelir. Kulüp stilinde bu hareketler genellikle çarpışmaları önlemek için kullanılır.

OCHOS EN ESPEJO
Aynadaki ocholar: erkek ve bayan aynı anda birbirlerinin hareketlerini aynalayacak şekilde öne ve geri ocholar yaparlar.

ORILLERO STYLE
Şehrin eteklerinde yapılan ve erkeğin vurgu değişiklikleriyle yaptığı bir takım hızlı ayak hareketleri tarafından şekillenen dans stili

OTRA VEZ
Başka zaman; tekrar

PAICAS
Kızlar için kullanılan bir lunfardo terimi

PALANCA
Sahne tangosunda zıplama ve kaldırma hareketlerinde bayana erkek tarafından verilen gizli destek.

PARADA
Kişinin kendisinin partnerin ayağını iterek hareket ettirip durdurması. Erkek bayanı genellikle geri ocho ya da mulina hareketi yaparken durdurur ve bunu yaparken bayanın sırtında ve destek kolunda bir baskı hissettirerek ve hareket kabiliyetini arttırmak için biraz aşağı çekerek durdurur. Bayan doğru şekilde durdurulduğunda ağırlık merkezde sağlanır. Erkek ek ipucu olarak bacağını bayanın ön bacağına değecek şekilde de uzatabilir ya da pivot yapıp bayanın duruşunu aynalayacak şekilde geriye adım atabilir.

PARALLEL
Çiftin birbirine sarılmış yüzyüze durduğu durumda yönden bağımsız olarak erkeğin sol bacağı üzerinde dururken bayanın sağ bacağı üzerinde durduğu ya da tam tersinin olduğu doğal durumdur.

PASADA
Erkek bayanı ayak kontağıyla durdurduğunda ve kendisinin açılmış ayağına doğru bir adım atmasını sağladığında gerçekleşir. Genellikle mordida ya da mulinanın sonunda kullanılır. Burada bayan erkeğin ayağına doğru adım atabileceği gibi parmak ucunu önünde gezdiredebilir. Pasada bayana en fazla süsleme imkanı tanıyan hareketlerden biridir. Burada erkek bayana istediği süslemeyi yapması için zaman tanımalıdır.

PAUSA
Bekleme: pozisyonu 2 veya daha fazla vuruş süresince korumak

PEBETA
Bayanlar için kullanılan bir lunfardo terimi

PICADOS
Dönerken ya da öne doğru adım atarken topuğun hafifçe vurulmasıdır. Genellikle ocholarda ve öne yürüyüşlerde kullanılan ileri seviye bir süsleme hareketidir.

PINTA
Sunum: kıyafetleri, kendine dikkat etmeyi, duruşu, ifadeyi ve konuşma tarzını ve dünyaya uyum sağlamayı içerir.

PLANCHADORAS
Milongalarda tüm gece hiç dans teklifi almadan oturan bayanlar için kullanılır. Bunun en önemli nedeni bayanın yeterince iyi dans edememesidir. Bu kulağa çok acımasızca gelebilir ama birçok tango şiiri derki “bırakın milongalarda dansa kaldırılmamanın bir sonucu olarak iyi dans etmeyi öğrensinler”

PLANEO
Kaymak: erkek, bayan erkeğin etrafında bir veya iki ek bir adımla dans ederken, genellikle sol ayağıyla öne bir adım attığında ve diğer ayağını arkaya kaydırarak öne attığı ayağı üzerinde pivota kalktığında hareket ortaya çıkar. Aynı zamanda erkek bayanı uzun bir adım atarken durdurduğunda ve hafifçe aşağı doğru yönlendirerek destek ayağın üzerinde diğer ayak sürüklenecek şekilde ya da yönlendirilecek şekilde pivot yaptırarak dansına devam ettiğinde de meydana gelir. Erkek tarafından da bayan tarafından da yaptırılabilir.

POSTURA
Tango için doğru duruş omuzların daima rahat olduğu ve merkez üzerinde öne ya da geriye partnerin parmak uçları ve ayağın alt iç kısmıyla bastığı dimdik ve zarif bir duruştur.

PRACTICA
Tango yapanlar için pratik yapılan zamanlardır.

RABONA
Kroslu bir yürüme adımı. Her vuruşta adım atarken iki vuruş arasında hızlıca öne veya arkaya yapılan cros.

RESOLUCION
Kapanış. Temel adımın sonu

RITMO
Şarkıyı tanımlayan elemanların dışında vuruşları da içeren daha kompleks müzik yapısı.

RULO
Genellikle mulina hareketi sonunda kullanılır, erkek bayanın önünde ayağıyla daireler çizer ve bitişte bir anda bayanın ayağının önüne uzatır.

SACADA
Yer değiştirmek- partnerin ayağını yer değiştirtmek. Kişnin ayağının ya da bacağının partnerin ayağı ya da bacağıyle yer değiştirilmesinin en yaygın halidir. Dansçı ayağını ya da bacağını partnerin bacağına doğru attığında partnerin ağırlığı o bacağa geçer.

SALIDA
Başlamak

SALIDA CRUZADA
Temel adımın ilk yarısı.

SALIDA DE GATO
Erkegin sol yana basladığı, sağ ayağını sol ileriye atması ve sol ayağıyla sag ayağı arkasına kros yapmasıyla bayana ocho aldırdığı bir temel adım çeşididir. (Bayan kros adıma girmeden sol ayağıyla sag çaprazına adım alır ve ochoya başlar.)

SANDWICHITO
Partnerlerden birinin ayağı diğer partnerin ayakları arasında sandviç olur.

SEGUIDILLAS
Küçük hızlı adımlar

SENTADA
Oturuş. Ağırlık kırık olan dizin üzerindedir, diğer bacak gergin bir pozisyonda dizler birleşik olacak şekilde uzatılır.

SUAVE
Düzgün, kibar, yumuşak.

SUBE Y BAJA
Bayanın ve erkeğin sağa dışarı pozisyonda birlikte öne ve arkaya yürüdüğü bir milonga adımı

SYNCOPATION
Vuruşlarda yapılan vurgu değişiklikleriyle ritimde değişiklik yapmak

TANDA
Genellikle 3 veya 5 parçadan oluşan dans müzikleri setleridir. Ya aynı orkestradan ya da aynı müzik türünden oluşur. Tandalar birbirinden tango olmayan kortina ya da perde adı verilen müziklerle ayrılır. Bu sırada kişiler dans edecekleri partnerlerini belirlerler. Kortinadan sonra aynı kişiyle dans edip etmemek kişinin tercihine kalmıştır. Eğer erkek kaba ya da hayal kırıklığı yaratan bir partnerse bayan teşekkür edip oturabilir.

TANGO LISO
Ganço, sacada, boleo gibi süslü hareketlerin yapılmadığı ve en fazla ocho, mulina gibi hareketlerden oluşan tango stili.

TANGO DE SALON
1. yavaş hareketlerden oluşan tango yapma biçimi. Tüm temel tango adımları ve figürlerinin yanında bazı sacada ve küçük boleoları da içerir. Asıl üzerinde durulandoğru hareket etmektir. Dans eden çift birbirlerinden uygun bir uzaklıkta dururlar vücutları yakın bir duruşta değildir. Bu Fransız ve İngilizlerin 1. dünya savaşı öncesi tangoyu ele aldıklarında tangoya olandır. Bu stil milongalarda genellikle yapılması istenen stildir.
2. ‘Tango de Salon’ ve ‘Tango Milonguero’ farklı dansçılar ve eğitmenler tarafından farjklı ifade edilmektedir bu yüzden bu terimleri kullanırken dikkatli olmak gerekir.

TANGO FOR EXPORT
Buenos Airesteki tango yapan erkekler tarafından alay edilen bir tango stilidir. Ruhsuz yapılan tangodur. Paris, Berlin veya Tokya’daki kabarelerde kullanılır çünkü onu dans yapan her şey çıkmış sadece eğlenme amaçlı süslü ve abartılı figürler bırakılmıştır.

TANGO FANTASIA
Melez bir tangodur. Geleneksel tango adımlarıyla bale, jimnastik, buz dansı figürlerinin karıştığı bir danstır. Tango şovu izlemek için gidildiğinde genellikle sahnede görülen budur. Temel tango adımları yanında her tür ganço, boleo, sacada; her tür kaldırma, kayma hareketlerini içerir. Çalınan müzik genellikle gerçek bir tango parçası değil jazz veya klasik müziktir. Bu stil daha çok Rio de la Plata bölgesi dışındaki milongalarda yaygındır. Genellikle hastalıklı tavırlı kötü tango performansçıları tarafından yapılır. Bu kişiler sahnedeki diğer insanları tekmelemek ve rahatsız etmek pahasına bu tarz dans ederler.

TANGO ORILLERO
Alışılmışın dışında yapılan tango biçimidir. Son zamanlarda hızlı adımları, bacak atmaları ve akrobasisiyle daha da belirginleşmiştir.

TANGUERO (femine TANGUERA)
Tangonun tarihi, müziği, sözleri gibi herhangibir tangoyla ilgili konuda derin ve ciddi bir tutkuya sahip olan kişilere verilen addır. Arjantinde tangueroların çoğu tahsilli, müzikle ilgilenen ya da orkestralarda yer alan kişilerdir. Bir kişi tanguero olmadan milongero ya da milongero olmadan tanguero olabilir. Ayrıca kişi milongero ya da tanguero olmadan da iyi bir dansçı olabilir. Ancak milongalara katılmaya başladıktan ve belli bir yakınlığa geldikten sonra milongero olabilir.

TIJERA
Genellikle erkek tarafından yapılan bir harekettir. Erkeğin uzatılmış ayağı destek ayağının önüne doğru ağırlık verilmeksizin cros pozisyonuna çekilir. Aynı zamanda erkeğin bayanın sağına ya da soluna adım attığı bacağıyla bayanın bacağının dışına dokunduğu ve kendine arkadan cros yaptığı ve aynı zamanda da bu hareketle bayanın bacağını önde crosa ittiği hareketi de tanımlar. Ayrıca sahne tangosunda bayanın bacaklarını yukarı doğru salladığı; ikinci bacak yükselirken ilk bacağın aşağı indiği bir zıplama hareketidir.

TRABADA
Cros-ayrıca kilit adımı diye de söylenir

TRASPIE
Cros yapılan bir yürüme adımıdır. 2 vuruşta dansçı herhangi bir ayağıyla ve herhangibir yöne adım-cros-adım yapar.

QUARTAS
Şarkı sonunda dramatik bir gösterişle dansetmektir. Daha geniş dramatik olanlar şov amaçlı olarak kullanılır, daha küçükleri ise Salon stilinde kullanılır ama hiçbir zaman Milongero stilinde kullanılmaz.

QUEBRADA
Bayanın bir ayağı üzerinde durduğu ve diğer ayağının rahat pozisyonda destek ayağın arkasında asılı kaldığı pozisyondur. Bazen bayanın neredeyse tüm ağırlığını erkeğe verdiği durumlarda görülür. Ayrıca dansçıların üst vücutlarının ve kalçalarının zıt bir şekilde birbirlerine çevrildiği ve kırık bir dans çizgisi yaratacak şekilde kullanılan ayağın içeri doğru esnek olduğu pozisyondur.

Tango Vals
Arjantin vals. Bazen Vals Criolo ya da Vals Cruzado anlamında da kullanılır. Tartışmalı olarak en güzel dans olarak adlandırılır.

VAREADOR
At yarışlarında; atlara yürüten ama binmesine asla izin verilmeyen adamlara denir. Tangoda bütün bayanlarla dans edip flört eden ama kimse tarafından gerçekten araya alınmayan kişilere denir. Ayrıca ancak atları yürütebilecek beceriksiz ve bencilce yönlendiren erkeklere denir.

VIBORITA
Küçük yılan: erkeğin sağ bacağını partnerinin bacakları arasına yerleştirdiği ve sağ bacağının ve ayağının kayma hareketiyle önce sol sonra sağa bacağına sacada yaptığı harekettir.

VULGADO
Colgadodaki gibi partnerler birbirlerine doğru asılırlar.

ZAPATAZO
Dansçının kendi ayakkabılarını birbirine vurması

ZARANDEO
Öne arkaya sallanarak bir yerde pivot yapıp bayanı tam zamanında önüne almak. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir